Digital Media

Welkom in de speelautomatenhal

"Welkom in de speelautomatenhal. Het compuerspel als symptoom van het post-postmoderne tijdperk" (Welcome to the Arcade), pp. 45-57 and "Starring Lara Croft", pp. 213-222, in Hollywood op straat: Film en televisie in de hedendaagse mediacultuur, Thomas Elsaesser and Pepita Hesselberth, eds., Amsterdam: Vossiuspers, (AUP), 2000.

Paper Type